Petr Spurný - Akreditovaný poradce v lesním hospodářství

Nabídka

Oceňování čeho

 • oceňování zemědělských, lesních  a jiných pozemků, trvalých porostů
 • oceňování škod na lesních pozemcích a porostech:
 • dočasné odnětí lesních pozemků - pro umístění stavby, výkopové práce apod.
 • trvalé odnětí lesních pozemků - pro umístění staveb
 • omezení ve využívání lesních pozemků - ochranná pásma elektrovodů, plynovodů
 • škody zvěří na lesních porostech a zemědělských plodinách
 • škody požárem
 • krádež dřeva
 • předčasné smýcení lesních porostů a jiné druhy škod
 • škody na zvěři

Oceňování pro účely

 • daňové účely ( stanovení základu daně při prodeji apod.)
 • dědické ( obvyklá cena )
 • reálné dělení ideálního spoluvlastnictví
 • tržní ocenění
 • účetní

Ocenění jak

 • úřední cenou, stanovenou dle cenových předpisů
 • obvyklou cenou

Podklady

 • výpis z katastr nemovitostí (z listu vlastnictví)
 • snímek mapy katastrální (pozemkové) nebo geometrický plán
 • nabývací titul - smlouva kupní,darovací apod.
 • starší znalecký posudek - pokud jej máte k dispozici
 • výpis z lesního hospodářského plánu (osnovy) a snímek mapy porostní - pokud je máte
 • datum, ke kterému ocenění požadujete a účel ocenění
poznámka: Všechny doklady nejsou vždy nezbytné, jsem schopen si je zajistit sám

Kvalifikace

Krajský soud Brno: 19.7.2006

 • Jmenování znalcem: v oboru lesní hospodářství, odvětví myslivost se specializací škody způsobené zvěří a škody na zvěři, odvětví dříví-těžba

Ministerstvo vnitra

 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti v územním plánování 2005

Krajský úřad

 • Podpora vzdělávání projektových manažerů II 2004
 • Podpora vzdělávání projektových manažerů 2003

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně leden 2002 až květen 2003

 • Zaměření na: geodézii a pozemkovou evidenci, pěstění lesů, hospodářskou úpravu lesů, ochranu lesů, funkce lesů v krajině, ekonomiku lesního hospodářství, oceňování lesa.
 • Program celoživotního vzdělávání: Oceňování lesa

Krajský soud Brno 28.9.1998

 • Jmenování znalcem: obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací pozemky (mimo stavebních), trvalé porosty (včetně lesních) a škody na lesních porostech.

Vysoké učení technické v Brně 23. až 24.dubna 1998

 • Kurz znaleckého minima: Ústav soudního inženýrství
 • Zaměření: soudní inženýrství, soudní lékařství, základy práva občanského a trestního, základy kriminalistiky, účetnictví.

SILVA REGINA 12 až 16. května a 16. až 20. června 1997

 • Kurz oceňování lesa: vyhl. MF č.178/94 Sb. a další předpisy
 • Zaměření: oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů

Vysoká škola zemědělská: 1985 až 1989

 • Fakulta lesnická, lesní inženýrství

Ceny a termíny

Úhradu za vyhotovení posudku účtuji v souladu s vyhláškou o odměňování znalců a tlumočníků tj. dle počtu hodin nutných ke zpracování posudku (180 až 350,-Kč/hod dle pracnosti posudku) a náklady na jízdné.

Při zadání posudku se vždy se zadavatelem dohodne předběžná částka za vyhotovení posudku.

Termín dodání

 • u jednoduchých posudků v rozsahu jedné nebo několika parcel malé výměry - termín dodání do jednoho týdne, dle dohody i dříve
 • u složitějších posudků s větším množstvím pozemků a velké rozlohy majetku - termín dodání po předchozí dohodě se zadavatelem posudku.

Kontakt

Ing. Petr Spurný
Slavkovská 592, P.O.Box 40
685 01 Bučovice
IČO: 676 09 015

telefon: +420 603 233 811
e-mail: spurny.p@seznam.cz

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Back to top